Hoe gaan wij te werk voor jouw aankoop op Tenerife

 

Eerst zullen wij voor u op zoek gaan naar vastgoed dat voor u interessant kan zijn. Hierover sturen wij u dan méér informatie en fotos.

Van zodra u ons laat weten wanneer u naar Tenerife komt, kunnen wij een afspraak maken om vastgoed te gaan bezichtigen.

De dag van onze afspraak gaan wij dan samen bezoeken doen van woningen die voor  u interessant kunnen zijn. 
Wij zullen voor u blijven zoeken en u blijven begeleiden tijdens de bezoeken van de woningen, tot wij de gepaste woning voor u gevonden hebben!

Hiervoor kunnen wij ook samenwerken met andere makelaars op het eiland. 
En zullen wij uw tussenpersoon zijn om u te adviseren en u te begeleiden bij het hele proces van uw aankoop in uw taal.

Wanneer wij het vastgoed gevonden hebben dat u wenst te kopen en van zodra de prijs overeengekomen is, maken wij samen een reserveringscontract op. In dit contract zullen de voorwaarden van de aankoop staan.

Nu zullen al de eigendomsbewijzen met betrekking tot de woning opgevraagd worden en onderzocht worden, om al het nodige voor te bereiden om te kunnen tekenen bij de notaris.

Wij zullen met u mee gaan naar het politie-bureau om daar voor u een NIE-nummer te maken.
(d.i. een  Identificatie Nummer voor Buitenlanders; deze is nodig voor alle niet-residenten die onroerend goed wensen te kopen, te Spanje).

Aangekomen op de dag van de ondertekening bij de notaris, zullen wij u begeleiden naar de bank, en u daar ook helpen om een verzekering voor uw woning aan te maken. En daarna zullen wij u ook begeleiden bij de notaris.

Na de handtekening bij de notaris is er ook nog administratief werk dat inorde gebracht moet worden; zoals de documenten en de betaling voor de overdrachtsbelasting, de registratie, het water moet op uw naam gezet worden, evenzo als de elektriciteit, het kadaster, de vuilnis-ophaal en de gemeenschapskosten (indien u in een complex koopt).

Wij zullen ervoor zorgen dat de hele afhandeling van het administratieve werk correct voor u gedaan wordt.

 

Welke kosten komen er bij een aankoop te Tenerife bij

 

Er is de overdrachtsbelasting die betaald moet worden; deze bedraagt voor woningen waar u NIET de EERSTE eigenaar bent 6,5% op de koopprijs van de woning. En voor woningen waarbij u WEL de EERSTE eigenaar bent is deze 7% IGIC + 1% voor de Juridische Acten.

Daarbij moet de koper ook nog de kosten rekenen voor al het administratieve werk dat nog gedaan moet worden NA het tekenen van de acte bij de notaris; zoals o.a. ook de factuur van de notaris, de registratie-kosten, het op uw naam laten zetten van het water, de elektriciteit, het kadaster en de vuilnis-ophaal. En indien u in een complex koopt moeten ook de gemeenschappelijke kosten op uw naam worden gezet.

Wij zullen ervoor zorgen dat al dit administratieve werk correct voor u gedaan zal worden.

En i.v.m. de blijvende kosten die er moeten betaald worden als eigenaar van een woning te Tenerife:

Deze zijn net zoals bij u; het water en de elektriciteit, het jaarlijks te betalen kadaster (de IBI), en hier betaalt u ook voor de vuilnis-ophaal.
Indien u onroerend goed koopt in een complex, betaalt u ook de vaste kosten van de gemeenschap.
En niet te vergeten is er ook nog de verzekering voor uw woonst ; de kosten hiervan zijn afhankelijk van de woning die u koopt.

Alle niet-residenten die een woning te Tenerife kopen moeten ook 1 x per jaar de “niet-residenten” belasting betalen. 
Dit geldt voor eigendommen die niet verhuurd worden, indien men verhuurt is dit anders!
Ook i.v.m. deze “niet-residenten”-belasting, kunnen wij ervoor zorgen dat u hiervan elk jaar opnieuw op de hoogte gebracht wordt.

I.v.m. de kosten die er moeten betaald worden bij de verkoop van een woning te Tenerife:

Indien u als NIET-RESIDENT uw woning te Tenerife verkoopt wordt er 3% van de totale verkoopsprijs ingehouden bij de notaris. 
Deze zijn om de belastingen te betalen vanaf 19% op de winst die u gemaakt hebt.
(d.i. vanaf 19% op het verschil tussen de prijs van aankoop en de prijs van verkoop).
Indien deze 3% te weinig zijn, dan zou u wettelijk gezien het tekort moeten bijbetalen aan de belastingen.
Indien deze 3% teveel zijn, dan kan het teveel ingehouden bedrag terug-gereclameerd worden.

Ook de PlusValia moet betaald worden: deze kan pas aangevraagd en berekend worden als er een datum van verkoop is.
En deze wordt berekend naargelang de zone, de m2 en hoe lang u de woning al heeft.

Uiteraard is er ook de commissie van de makelaar, deze werd vooraf met u afgesproken en inbegrepen in de verkoopsprijs.
En u moet ook een Certificado Energetica hebben en de kosten hiervan zijn ook voor de verkoper.
Evenals de annuleringskosten van een lening bij de bank, indien u nog een lening heeft open staan voor deze woning. 

 

Neem gerust met ons contact op voor verdere vragen of informatie

Home Hoe gaat aankoop te werk en welke kosten komen erbij