De rol van de vastgoedmakelaar bij jouw aankoop te Tenerife in een notendop

19 april 2022

Wanneer u uw ideale huis gevonden hebt en het tijd is om uw eigendom in Tenerife te kopen, laat u de eigendomsoverdracht het beste over aan uw advocaat. Deze werkt nauw samen met uw vastgoedmakelaar. 
 
In een notendop: alle verkopen en aankopen van vastgoed op Tenerife moeten worden geregistreerd door het kadaster. De eigendomsakte (escritura de compraventa) moet worden opgesteld door een openbaar ambtenaar: de notaris. De akte wordt in bijzijn van de notaris door de koper en verkoper ondertekend. 
 
De notaris heeft de verantwoordelijkheid erop toe te zien dat de akte correct wordt opgesteld, het eigendom volledig wordt beschreven en dat de overeengekomen aankoopprijs in de juiste munteenheid aan de verkoper is betaald. Hij is getuige van het tekenen van de akte en neemt het geld in ontvangst voor de kosten en belastingen.

Vervolgens wordt de akte naar het eigendomsregister gestuurd, hier wordt de naam van de nieuwe wettelijke eigenaar geregistreerd. Het kan even duren voor het eigendomsregister de akte weer terugstuurt. Ondertussen ontvangen de kopers een rechtsgeldige kopie. 
 
Als u overeengekomen bent om vastgoed te kopen op Tenerife tijdens uw vakantie en u wilt niet opnieuw komen om de akte te ondertekenen, dan kan u een advocaat aanstellen als vertegenwoordiger. Hij gaat dan in uw naam naar de notaris en ondertekent de akte. 

Home Nieuws De rol van de vastgoedmakelaar bij jouw aankoop te Tenerife in een notendop